Likabehandlingsnämnden (LBN)

Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar tillsammans med universitetet och studentkåren för att garantera lika villkor för alla studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vi försöker skapa en vänlig miljö med mångfald, både på Karolinska Institutet och inom Medicinska Föreningen. Vårt mål är att alla studenter ska känna sig trygga och välkomna i alla situationer.

Vårt arbete består av att öka medvetenheten, driva igenom förändringar och stöda mångfald. Bland annat arrangerar vi evenemang för att informera studenter om deras rättigheter, arbetar med KI för att förändra deras riktlinjer för att anmäla incidenter och försöker göra MF huset mer tillgängligt.

Kontakta oss gärna om du vill gå med i Likabehandlingsnämnden eller vill göra oss uppmärksamma på ett problem! Du kan även följa oss på Facebook för att se alla våra evenemang och aktiviteter.

Rapport 2022

I mars 2022 genomförde Students for Sustainable Development (SSD) och Equal Treatment Commission (ETC) en enkät bland Medicinska föreningens medlemmar för att bedöma deras erfarenheter och åsikter om social och miljömässig hållbarhet på MF. Denna rapport beskriver resultaten av undersökningen och diskuterar möjliga åtgärder för att förbättra hållbarheten på MF.

Report Sustainablility at MF 2022