Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utreder anmälningar och beslutar om disciplinära åtgärder som kan vidtas mot medlem som bryter mot MF:s värden och regler.

Anmälan från medlem eller annan om förseelse som kan medföra disciplinära åtgärder, ska lämnas till Styrelsen eller Inspektor, vilka därpå har att sammankalla Disciplinnämnden. Nämnden sammanträder under ordförandeskap av MF:s ordförande. Disciplinnämnden kan hålla förhör med person som har upplysningar att lämna vilka behövs för nämndens behandling av ett ärende.

Om grund för disciplinära åtgärder och disciplinpåföljder kan läsas i Reglemente för Disciplinnämnden samt i Medicinska Föreningens stadgar.

Ordförande:
MF ordförande

Ledamöter:
Inspektor
MF vice ordförande
Ledamot vald av styrelsen