STRÄVA

– Studenter för en rättvis vård & akademi

STRÄVA är en grupp studenter och alumni vid Karolinska Institutet som tror på en vård som är jämlik och som finns till för alla. Vi tror på att vård ska ges efter behov och vi tror på att tillgång till vård är en mänsklig rättighet.

Vi tror däremot inte att en rättvis vård uppstår av sig själv. 

Hur ska vi säkra jämlik vård i framtiden när nästan all undervisning på KI utgår från den vita manliga kroppen trots att symtom och diagnoser kan skilja sig betydligt åt mellan olika kroppar? 

Hur ska vi säkra att vård ges efter behov när sjukvårdssystemet utformats så att vinstdrivande företag tillåts göra stora vinster på enkla åkommor samtidigt som de allra svagaste multisjuka patienterna prioriteras bort?

Vi bor i en stad där skillnaden i medellivslängd mellan en lågutbildad i Vårby och en högutbildad i Danderyd är 18 år (läs mer här). Sjukvården måste vara med och kämpa för ett samhälle där hälsa inte är beroende av klass.

Vi tror inte att kampen för en jämlik vård kommer att bli lätt. Snarast är det så att vägen framför oss är lång och strävsam. Men även en resa på tusen mil börjar med ett steg. 

Vill du ta det med oss?

Bli medlem i STRÄVA här eller kontakta oss på mejl!