Audionomsektionen (AS)

Audionomsektionen (AS) är sektionen för studenter vid Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på programmet är du medlem i AS.