Utskott

Medicinska Föreningen är en stor organisation som leds av Styrelsen. Merparten av arbetet utförs av utskotten, vars medlemmar väljs av Styrelsen och fungerar som dess förlängda arm.

Förvaltningsutskottet (FU)

FU ansvarar för infrastrukturen vid MF. FU anordnar fixardagar för att ta hand om Kårhuset och kårridoren, föreslår budget, ansvarar för personalen och uthyrningar av Kårhuset och massa mer! Sportstugunämnden som har hand om sportstugan Solvik är en av FU:s undergrupper.

Global Friends (GF)

GF anordnar aktiviteter som främjar gemenskap bland nationella och internationella studenter och samordnar mottagningen för internationella studenter.

Idrottsutskottet (IdrU)

IdrU är din primära källa till fysisk aktivitet på KI – IdrU organiserar bland annat idrottsdagarna, skidresor, surfresor och dessutom flera veckobaserade sportaktiviteter under hela terminen.

Internationella utskottet (IntCom)

IntCom strävar efter att internationalisera MF och KI genom planering av utbildande evenemang och aktiviteter för internationella studenter, till exempel genom projektet Language@KI.

Kommunikationsutskottet (KomU)

KomU ansvarar för MF:s hemsida, Instagram, Facebook, infoskärmar, nyhetsbrev, tidningen Medicor och kårfotograferna. KomU:s arbete syns i princip överallt, både online och offline!

Kulturutskottet

Kulturutskottet organiserar till exempel filmkvällar, stand-upkvällar, open mic-nights och fototävlingar på MF. Utskottet är relativt nyuppstartat, så alla kreativa idéer är välkomna!

Mottagningsutskottet (MU)

MU välkomnar varje termin alla nya studenter till KI och MF! Med allt från pubrundor, sittningar och fester till traditionsenliga lekar och tävlingar erbjuder MU en inblick i studentlivet som MF har att erbjuda.

Näringslivsutskottet (NU)

NU hanterar MF:s kontakter och samarbeten med life science-företag och organisationer. NU jobbar med att utöka karriärmöjligheter och organiserar bl.a. arbetsmarknadsdagarna CHaSE varje år!

Programutskottet (PrU)

PrU är MF:s festfixare! PrU anordnar de större festerna på MF (examensefterfesten, amphioxsittningen, Luciabalen…) och håller dessutom fredagspub i kårhuset varje vecka.

SSD – Students for Sustainable Development

SSD – Students for Sustainable Development at KI are a diverse group of international and Swedish students, who are devoted to the idea of creating a more sustainable planet.