Utskott

Medicinska Föreningen är en stor organisation som leds av föreningens styrelse. Merparten av arbetet utförs dock av utskotten – styrelsens förlängda arm. Utskotten föreslår sin egen verksamhet och verkställer i stor mån sitt arbete självständigt med hjälp av engagerade medlemmar och de medel organet tilldelats. Ordförande och ledamöter i utskott och projektgrupper utses av styrelsen.

Välj något av utskotten för att läsa mer om dess verksamhet!

Förvaltningsutskottet (FU)

FU ansvarar för infrastrukturen vid MF. FU anordnar fixardagar för att ta hand om kårhuset och kårridoren, föreslår budget, ansvarar för personalen och uthyrningar av kårhuset och Solvik och massa mer!

Global Friends (GF)

GF anordnar aktiviteter som främjar gemenskap bland nationella och internationella studenter och samordnar mottagningen för internationella studenter.

Idrottsutskottet (IdrU)

IdrU är din primära källa till fysisk aktivitet på KI – IdrU organiserar bland annat idrottsdagarna, skidresor, surfresor och dessutom flera veckobaserade sportaktiviteter under hela terminen.

Internationella utskottet (IN)

IN strävar efter att internationalisera MF och KI genom planering av utbildande evenemang och aktiviteter för internationella studenter, till exempel genom projektet [email protected]

Kommunikationsutskottet (KomU)

KomU ansvarar för MF:s hemsida, Instagram, Facebook, infoskärmar, nyhetsbrev, tidningen Medicor och kårfotograferna. KomU:s arbete syns i princip överallt, både online och offline!

Näringslivsutskottet (NU)

NU hanterar MF:s kontakter och samarbeten med life science-företag och organisationer. NU jobbar med att utöka karriärmöjligheter och organiserar bl.a. arbetsmarknadsdagarna CHaSE varje år!

Kulturutskottet

Kulturutskottet organiserar till exempel filmkvällar, stand-upkvällar, open mic-nights och fototävlingar på MF. Utskottet är relativt nyuppstartat, så alla kreativa idéer är välkomna!

Mottagningsutskottet (MU)

MU välkomnar varje termin alla nya studenter till KI och MF! Med allt från pubrundor, sittningar och fester till traditionsenliga lekar och tävlingar erbjuder MU en inblick i studentlivet som MF har att erbjuda.

Programutskottet (PrU)

PrU är MF:s festfixare! PrU anordnar de större festerna på MF (examensefterfesten, amphioxsittningen, Luciabalen…) och håller dessutom fredagspub i kårhuset varje vecka.