Mottagningsutskottet (MU)

Som ny student på KI kommer de första veckorna innebära mer än bara föreläsningar och litteraturinköp – det är nu du kommer att möta de människor som framöver kommer att följa dig i allt från pluggångest till post-tentaeufori. Det kan röra sig om framtida kursare, galna faddrar eller inspirerande äldrekursare. För att du som ny student på bästa sätt ska få lära känna dessa människor vill vi i mottagningsutskottet bjuda in dig till en mottagning som du sent kommer att glömma!

Mottagningsutskottet (MU) är en del av Din kårförening, Medicinska Föreningen. Varje ny termin sprakar vår verksamhet igång för att mottaga alla nya studenter till KI. Med allt från barhäng och sittningar i kårhuset till sportaktiviteter och traditionsenliga lekar vill vi ge dig en inblick i lite av allt Medicinska Föreningen har att erbjuda dig som student.

Mottagningen börjar med en Välkomstdag och på detta följer tre mottagningsveckor, då vi i Mottagningsutskottet och resterande utskott & föreningar kommer hålla ett antal aktiviteter för alla ni nya studenter. I mottagningsschemat ovan finns både Mottagningsutskottets egna aktiviteter (skrivna med versaler) och aktiviteter som hålls av enskilda utskott eller föreningar för att de ska få bjuda in dig till deras verksamhet. Så vare sig du vill komma närmare dina kursare, få tips till stadens bästa hak eller är intresserad av en viss del inom Medicinska föreningen, så finns här något för dig. Enjoy!