Bli studentrepresentant

Nu har du möjlighet din utbildning och studiemiljö vid Karolinska Institutet och hjälp till att skapa ett bättre universitet för oss alla. Som studentrepresentant bidrar du med studenternas perspektiv i diskussioner och beslut gällande allt från enstaka moment i din kurs eller program till övergripande frågor som påverkar hela universitetet.

Du hittar alla poster på central nivå och institutionsnivå nedan samt ansökningsformulär för dem, samt länk till din sektions sida ifall du är mer intresserad av att söka poster på programnivå. Längst ner på sidan kan du läsa mer om vad det innebär att vara studentrepresentant.