Bli studentrepresentant

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på KI? Oroa dig inte om du är ung och oerfaren, det är din vilja och din entusiasm som räknas!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det absolut enklaste första steget för att lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din egen sektion. Via din sektion får du veta mer och kan engagera dig och bli studentrepresentant för poster som gäller just ditt program. Du kan även mejla [email protected] för att få veta mer!

Lediga poster

Nedan finner du lediga studentrepresentantposter inom centrala organ vid Karolinska Institutet.

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetsssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 1
Infrastrukturrådet Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. 1
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) 1
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Nord Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Syd Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Representant i Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond. 1
Arbetsgruppen för KI:s självvärdering i samband med UKÄ:s lärosätesgranskning Sammanställer och skriver den självvärdering som KI ska lämna i samband med UKÄ:s lärosätesgranskning. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) 1
Pedagogiska Priskommittén Bereder beslut avseende KIs pedagogisk pris. Gemensamt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå 2
Rosanders donationsfond Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond. 1
Infrastrukturrådet Forskningsinfrastruktur, strategi, samordning, satsningar m m. Kommer att finnas kvar under en övergångsperiod till dess att ledamöter i det nya infrastrukturrådet tillsatts. Kommer eventuellt att rapportera till fakultetsnämnden. 1
Nya träningslokaler – Campus Solna 1
KI:s cykeldagar 1
Instruktörer KI:s gym – Campus Flemingsberg 1