Bli studentrepresentant

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på KI? Oroa dig inte om du är ung och oerfaren, det är din vilja och din entusiasm som räknas!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det absolut enklaste första steget för att lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din egen sektion. Via din sektion får du veta mer och kan engagera dig och bli studentrepresentant för poster som gäller just ditt program. Du kan även mejla [email protected] för att få veta mer!

Lediga poster

Nedan finner du lediga studentrepresentantposter inom centrala organ vid Karolinska Institutet.

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Biblioteksstyrelsen KI:s universitetsbibliotek (KIB) är en universitetsgemensam funktion under rektor med huvuduppdrag att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen, bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation samt vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. KIB:s verksamhet styrs av en bioblioteksstyrelse. 2
Samordningsgruppen för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 2
Huvudskyddsombud respektive biträdande huvudskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämden Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 2
Infrastrukturrådet Beredande organ avseende infrastrukturfrågor inklusive budgetfrågor, förslag till strategisk utveckling i enlighet med KI:s övergripande strategi samt handlingsplaner för infrastruktur. 2
Läs- och granskningsgruppen (LÄGG) Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar. (Kandidat måste behärska svenska flytande i tal och skrift) 2
Dekanbeslut för Institituionsgrupp Nord Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Dekanbeslut för Institutionsgrupp Syd Ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och ska stödja prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut. 1
Representant i Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond 1