Sektioner

Engagera dig i Medicinska Föreningens sektioner om du vill förbättra din utbildning och lära känna äldrekursare! Det finns idag tolv sektioner inom Medicinska Föreningen.

Sektionen ansvarar för studiebevakning och studiesociala frågor vid ditt program. Mer konkret kan det innebära att sektionen utser studentrepresentanter till programnära organ inom KI. Sektionen anordnar också mottagningsaktiviteter för nya studenter så som introduktionsinternat, informationskvällar, grillningar eller andra programspecifika evenemang. Din sektion utvecklas genom ditt engagemang och blir vad du och dina medstudenter gör den till! Missa inte din chans att påverka din utbildning samt studentkår!

Hitta din sektion nedan och klicka på den för att läsa mer.

Arbetsterapeutsektionen – Artemis
 • Arbetsterapeutprogrammet
Audionomsektionen
 • Audionomprogrammet
Biomedicinska Analytikersektionen – BAS
 • Biomedicinska Analytikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Biomedicinska Utbildningssektionen – BUS
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i toxikologi
 • Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
 • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
Doktorandsektionen – DSA
 • Alla doktorander vid KI

Folkhälsovetenskapliga sektionen – PHS
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik
 • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
 • Master­programmet i bio­entreprenörskap
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer
Fysioterapeutsektionen – Fysio
 • Fysioterapeutprogrammet
Läkarsektionen – LS
 • Läkarprogrammet
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Logopedsektionen – LoS
 • Logopedprogrammet
Optikersektionen – Kaustika
 • Optikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i klinisk optometri
 • Fristående kurser för optiker
Psykologsektionen – PsyKI
 • Psykologprogrammet
Sjuksköterskesektionen – SSEK
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Barnmorskeprogrammet
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz