Sektioner

Medicinska Föreningens medlemmar delas in i sektioner utifrån vilket program vid Karolinska Institutet man studerar. Sektionsmedlemmarna väljer sin egen sektionsstyrelse, som jobbar med studiebevakning och studiesociala frågor vid programmen de representerar. Mer konkret kan det innebära att sektionsstyrelsen utser studentrepresentanter till programnära organ inom KI. Sektionen anordnar också mottagningsaktiviteter för nya studenter, till exempel introduktionsinternat och informationskvällar. Din sektion utvecklas genom ditt engagemang och blir vad du och dina medstudenter gör den till! Hitta din sektion nedan och läs mer.

Arbetsterapisektionen – Artemis
 • Arbetsterapeutprogrammet
Audionomsektionen
 • Audionomprogrammet
Biomedicinska Analytikersektionen – BAS
 • Biomedicinska Analytikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Biomedicinska Utbildningssektionen – BUS
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i toxikologi
 • Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
 • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
Doktorandsektionen – DSA
 • Alla doktorander vid KI

Folkhälsovetenskapliga sektionen – PHS
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik
 • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
 • Master­programmet i bio­entreprenörskap
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer
Fysioterapeutsektionen – Fysio
 • Fysioterapeutprogrammet
Läkarsektionen – LS
 • Läkarprogrammet
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Logopedsektionen – LoS
 • Logopedprogrammet
Optikersektionen – Kaustika
 • Optikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i klinisk optometri
 • Fristående kurser för optiker
Psykologsektionen – PsyKI
 • Psykologprogrammet
Sjuksköterskesektionen – SSEK
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Barnmorskeprogrammet
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz