Kårföreningar

Vid Medicinska Föreningen finns ett gäng kårföreningar, som är egna ideella föreningar, men som är anslutna till MF och bedriver en stor del av sin verksamhet på MF.

Om du t.ex. är intresserad av musik, spex, dans och sång finns det flera olika föreningar att välja mellan för att hitta det som passar just dig! Även för dig som vill hitta ett forum för kristna, muslimska eller HBTQ-frågor eller är intresserad av miljöfrågor eller jakt har vi något. Eller varför inte gå med i Ölbryggan och lära dig brygga öl? Läs mer om våra kårföreningar nedan!

A Scalpella

A Scalpella är MF:s kammarkör, en klassisk studentkör med blandad uppsättning. Kören består av ungefär 30 medlemmar och uppträder bl.a. vid MF:s traditionella sittningar och KI:s ceremonier samt har egna konserter.

Blåslaget och Dragplåstret

Blåslaget är MF:s studentorkester och Dragplåstret är Blåslagets tillhörande dansgrupp. Blåslaget och Dragplåstret uppträder bl.a. på MF:s fester, åker på studentorkesterfestivaler och håller egna konserter!

Corpus Karrolina

Corpus Karrolina är MF:s herrspex som satt upp fantastiska vårföreställningar i över 40 år. Corpus sätter upp sina egna föreställningar med sång och dans = spex, samt uppträder på MF:s sittningar.

Flix

Flix är MF:s dampex, som varje höst sätter upp en interaktiv föreställning med hjärta, smärta, rim och reson! Flix uppträder även på MF:s traditionella sittningar.

Fokus MF

Fokus MF är den kristna studentföreningen vid KI.

Klimatföreningen (KF)

KF arbetar för att uppmuntra miljöarbete av studentkåren, Karolinska Institutet samt studenterna själva.

Muslimska studenter vid Karolinska Institutet (MSKI)

MSKI är studentföreningen med muslimsk profil.

Queerolinska

Queerolinska är kårföreningen med syfte att representera intressen av HBTQ-studenter vid KI, både genom att engagerar sig i utbildningsfrågor vid KI och genom sociala evenemang, t.ex. årligt deltagande i Pride Paraden!

Stroket

Stroket är MF:s kammarmusikensemble för studenter och andra KI-affilierade som spelar stråkinstrument. Stroket uppträder på exempelvis baler, examensceremonier och professorsinstallationer.

Studenter i Forskning (SiF)

SiF fungerar som en brygga mellan studenter och forskare genom bland annat workshops, handledarträffar och inspirerande seminarier, samt synliggör de olika möjligheter som finns vid KI.

Ölbryggan

Ölbryggan är ett glatt gäng som provar lite mer annorlunda saker. Med dem kan man prova att göra egen honung, brygga öl eller liknande.