A Scalpella – Medicinska Föreningens kammarkör

A Scalpella grundades år 1973 och är därmed också MF:s äldsta kårförening. År 2013 firade kören 40-årsjubileum och spelade då bl.a. in en skiva. A Scalpella är en klassisk studentkör med blandad uppsättning. Kören består av ungefär 30 medlemmar vid full besättning. Vår repertoar är väldigt bred, då vi uppför allt från större klassiska verk till folkmusik och modern a capella-repertoar. Vi har i regel minst två egna konserter per termin, och utöver det så framträder vid Medicinska Föreningens fester, Karolinska Institutets ceremonier och gör Luciasjungningar. Man kan även boka kören till privata sjungningar, till exempel 50-årsfester eller företagsevent.

Om A Scalpella

Rasmus Krigström (f.1986) är för närvarande körens musikaliske ledare och dirigent och har varit det sedan hösten 2016. Rasmus är en väldigt skicklig körledare som även har ett stort intresse inom musikgenren barbershop, där han vunnit ett flertal utmärkelser med olika körer och musikgrupper.

Som sig bör för en studentkör har A Scalpella även en social sida – vi anordnar fester, dricker köröl tillsammans minst en gång i månaden, och åker till Solvik (Medicinska Föreningens stuga på Värmdö) ett par gånger per år. Vi har även socialt utbyte med några studentkörer i Stockholm och en i Tyskland. Vi har varje år körturnéer av olika slag, både inom och utanför Sveriges gränser. De senaste resmålen har varit Barcelona (där vi sjöng i La Sagrada Familia), Sankt Petersburg, Paris och Montreal, och år 2017 är tanken att A Scalpella ska åka till Skottland.

Vi repar varje onsdag mellan 18.30 – 21.00 men samlas redan 18.00 för gemensam fika. Varje terminsstart hålls en öppen repetition då man är varmt välkomna att prova på och känna av nivå och stämning. Vill man kan man sedan stanna kvar efter repet för att sjunga upp för en permanent plats i kören. Om du har körvana och viss notläsningsförmåga, häng på, det kan bli kul!