Muslimska Studenter vid Karolinska Institutet (MSKI)

MSKI är föreningen för muslimska studenter vid Karolinska Institutet.