De Äldstes Råd

De Äldstes Råd (DÄR) består av Medicinska Föreningens ordförande och tidigare ordföranden.

År Ordförande
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1956-57
1957-58
1958-59
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004-2005
2006-2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Gösta Tunevall
Erland Svennilson
Hans Junker
Håkan Ljunggren
Arne Aldman
Lars O Hansson
Gösta Elg
Erik Sundmark
Ulf Nilsonne
Daniel Brömster
Carl-Fredrik de Ron
Göran Sterky
Stig Malmström
Bo Hjern
Peter Westerholm
Björn Meyersson
Klas Theorell
Karl-Erik Myrbäck
Ivan Husmark
Jan-Alvar Hedberg
Örjan Ahlberg
Stephan Rössner
Urbain Säwe
Lars Stånge
Thomas Lorentz
Per Gillström
Erik Norberg
Jan Alm
Peter Odebäck
Lars Bäcklund
Bengt Stéen
Peter Berg
Jan-Erik Frödin
Wilhelm Engström
Björn Holmström
Kari Johansen
Carl-Johan Dalsgaard
Göran Lind
Stefan Seregard
Mikael Thollander
Mikael Ohrling
Hans-Gustaf Ljunggren
Hans Hjelmqvist
Bengt Persson
Ann Samnegård
Tobias Wirén
Thomas Eisler
Yvonne Dellmark (Gerhardsson)
Johan Rosenqvist
David Konrad
Per Björklund
Magnus Bäck
Johan Knutsson
Eva Enocson
Jenny Byttner
Charlotta Tenger
Karin Pukk
Anna Jerresand Öhrström
Nina Wolmer Solberg
Clara Brandkvist
Raffaella Crinelli
Isabella Staf
Annika Österdahl
Anna Chotigasatien
Johanna Wunder
Erik Hagman
Isidor Brække
Johan Hilm
Erik Christian Lindholm Hellsing
Karin Böttiger
Jennie Sporre
Frida Dannberg (Hellström)
Max Kynning
Iris Peña Arriarán
Leif Karlsson
Jessica Härtell
Alexander Klaréus