Bli medlem

Medicinska Föreningen består av och finns till för sina medlemmar. Vi vill att det ska vara enkelt att bli och vara medlem och inte minst att det lönar sig att vara medlem i MF. Vi finns här för att göra din studietid till den bästa!

MF arbetar dagligen för att säkerställa att din utbildning håller högsta möjliga standard genom att vi företräder dig och dina kursare i alla KI:s organ. Som medlem i MF är det till oss du kan vända dig om du har frågor och funderingar kring din studiesituation, studentlivet eller problem med din utbildning.

Att engagera sig i kåren är det absolut bästa sättet att träffa nya vänner och se till att din tid på KI inte bara handlar om studier.

Olika typer av medlemskap

Nedan kan du läsa om vilket medlemskap som passar dig bäst, och hur du ska gå tillväga för att bli medlem.

Studentmedlemskapet är det ordinarie medlemskapet för dig som studerar på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå på KI. Du har fulla rättigheter och förmåner som medlem i MF. 

För att bli studentmedlem ska du:

 • vara registrerad  en kurs eller ett program  KI den aktuella terminen  
 • betala medlemsavgiften som är 195 kr/termin. Det går också att betala medlemsavgiften för ett år (två terminer): 370 kr. Tänk då på att du ska vara student hela det året för att räknas som medlem! 

Du kan betala medlemsavgiften  följande olika sätt: 

 1. Avi – Direkt när vi får uppgifter från Ladok om din registrering skickar vi ut en medlemsavi till mailadressen som finns registrerad för dig i LadokDär kommer det att stå hur du gör för att betala medlemsavgift och därmed bli medlem i Medicinska Föreningen.
 2. Medlemsportalen  När du lagts in i vårt medlemsregister är det också möjligt för dig att logga in i vår
  medlemsportal med ditt KI-inloggDär kan du betala medlemsavgiften direkt med konto-/kreditkort eller via bankgiro.
 3. kårexpeditionerna – Du kan även besöka våra kårexpeditioner i Solna eller Huddinge och betala medlemsavgiften direkt på plats med kort eller kontanter 
Är du utbytesstudent? 

Studerande vid ett utländskt lärosäte inom det medicinska området som bedriver tillfälliga studier  KI, eller studerande vid annan högskola i Stockholm  kurs som ges av KI, kan också bli studentmedlem. Om du är registrerad i Ladok för din kurs kan du bli medlem  något av sätten ovan.

Om du inte är registrerad i Ladok behöver vi detta för att kunna registrera dig som studentmedlem: 

 • Kontaktinformation Namnpersonnummer och mailadress. Vi behöver även din hemadress om du vill ha ett fysiskt Mecenatkort och/eller om du är intresserad av vår tidning Medicor.
 • Ett intyg på att du bedriver studier vid Karolinska Institutet, signerat av din handledareDu kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Intyget kan lämnas in i någon av våra kårexpeditioner eller mailas till [email protected] 
 • Betalning av medlemsavgiften, 195 SEK. Du kan betala genom en avi du själv skapar i  medlemsportalen (under ”ny medlem”), genom en avi som vi kan skicka till dig  begäran eller  plats i någon av våra kårexpeditioner
   

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet 

Om du är intresserad av våra aktiviteter men inte pluggar  KI kan du blir stödmedlemStödmedlemskapet gäller för en termin (120 SEK) eller två terminer (200 SEK) i tagetSom stödmedlem  kan du delta i alla MF:s aktiviteterförutom de som specifikt riktar sig till studentmedlemmar.  

För att registrera dig som stödmedlem behöver vi: 

 • Kontaktinformation – Namnpersonnummer och mailadress.
 • Betalning av medlemsavgiften, 120 SEK/termin eller 200 SEK/två terminer. Du kan betala via en avi du själv skapar i  medlemsportalen (under ”ny medlem”), genom en avi som vi kan skicka till dig  begäran eller  plats i någon av våra kårexpeditioner

Det intertriginösa medlemskapet finns till för de studenter som är kvalificerade för doktorandstudier  KI, men som ännu inte har blivit registrerade som doktoranderDu kan bli intertriginös medlem för en termin i taget (195 SEK).  

Vi behöver detta för att kunna registrera dig som intertriginös medlem: 

 • Kontaktinformation – Namnpersonnummer och mailadress. Vi behöver även din hemadress om du vill ha ett fysiskt Mecenatkort och/eller om du är intresserad av vår tidning Medicor
 • Ett intyg på att du bedriver studier vid Karolinska Institutet, signerat av din handledare. Du kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Intyget kan lämnas in i någon av våra kårexpeditioner eller mailas till [email protected] 
 • Betalning av medlemsavgiften, 195 SEKDu kan betala via en avi du själv skapar i  medlemsportalen (under ”ny medlem”)genom en avi som vi kan skicka till dig begäran eller plats i någon av våra  kårexpeditioner. 

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet 

Du kan även bli medlem av MF som PostDoc på stipendium. Medlemskapet kostar 150 SEK för en termin och ger dig många förmåner, som att få delta i MF:s aktiviteter och föreningar, samt medlemspriser på fester och vid förhyrning av vår sportstuga Solvik

Vi behöver detta för att kunna registrera dig som postdoktoral stipendiemedlem: 

 • Kontaktinformation – Namnpersonnummer och mailadress. Vi behöver även din hemadress om du är intresserad av vår tidning Medicor
 • Ett intyg på att du jobbar som PostDoc på Karolinska InstitutetDu kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Intyget kan lämnas in i någon av våra kårexpeditioner eller mailas till [email protected]oreningen.se 
 • Betalning av medlemsavgiften, 150 SEKDu kan betala genom en avi som vi kan skicka till dig  begäran eller  plats i någon av våra kårexpeditioner. 

 

Om du tidigare har varit studentmedlem i MF och tagit examen från din utbildning  KIeller om du har varit studentmedlem i minst två år och avbrutit dina studier, kan du ansöka om ständigt medlemskap i MF. Att vara ständig medlem innebär att du är medlem i MF resten av ditt liv. Du kan ta del av alla MF:s aktiviteter förutom de som är specifikt riktade till aktiva studenter 

För att bli ständig medlem behöver du fylla i en ansökan om ständigt medlemskap och betala en engångsavgift  1500 SEK. Kontakta [email protected] om du vill ha mer information ständigt medlemskap  

Ansökan ständigt medlemskap i Medicinska Föreningen
Föreskrifter för ständigt medlemskap 2015-03-25

Vad ingår i mitt medlemskap?

  Medlemskap i kårorgan och kårföreningar  Medlemspriser 

 

Mecenatkort med MF:s logga  Demokratiska rättigheter inom MF SSSB  Pris (SEK) 
1 termin/2 terminer 
Studentmedlem  X  X  X  X  X  195/370 
Intertriginös medlem  X* X  X    X** 195 
Stödmedlem  X*         120/200 
Postdoktoral stipendiemedlem  X* X        150 
Ständig medlem  X* X        1500 

 *Detta gäller alla aktiviteter, förutom de aktiviteter som är speciellt riktade till aktiva studenter.
**Med vissa restriktioner, kontakta kårexpeditionen för mer info.

Har du en fråga om medlemskap?

Kolla om du hittar svaret under frågor och svar eller kontakta vår administratör så hjälper vi dig!