Protokoll från föreningsmöte 6 januari 2022

En framställan om att påkalla föreningsmöte inkom den 9 december 2021 till styrelsen enligt föreningens stadgar 4.1.1 d. Föreningsmötet hölls den 6 januari 2022. På denna sida hittar du protokollet innehållande de beslut som fattades vid föreningsmötet, samt handlingarna till mötet.