Nyval av Fullmäktige

Föreningsmötet har den 6 januari 2022, med stöd av föreningens stadgar § 4.1.5 b., beslutat att upplösa Fullmäktige 2021/22 och utlysa nyval. Mer information om föreningsmötet hittar du här. Inspektor har, i enlighet med föreningens stadgar § 14.7.2 a., beslutat att det allmänna valet ska förrättas mellan den 13 och 20 februari.

  • Valnämnden tar emot kandidaturer från medlemmar som vill ställa upp i det allmänna valet mellan den 17 och 30 januari.
  • Sektionerna ska välja sektionsrepresentanter och -suppleanter och meddela sina val till Valnämnden senast den 20 februari.
  • Nyvalet (det allmänna valet) bland föreningens röstberättigade medlemmar kommer att ske mellan den 13 och 20 februari.