Nominera till Parva Scintilla Medicorum

Känner du någon som förtjänar denna hedersutmärkelse? Skicka in din nominering senast den 26 juli.

Förtroendevalda 2021/22

Fullmäktige har valt arkivarie, bibliotekarie och värd för 2021/22 samt valnämnd för 2021. Se vilka som valdes!

Mottagare av Crux Parva Medicorum VT 2021

Vi gratulerar vårens mottagare av hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum; Hanna Eklund, Simon Körösi, Wilma Lindström, Maya Tourkaman och Anne Östholm! Läs motiveringarna här.

Sök förtroendeposter 2021/22

Nu är det dags att kandidera till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2021/22. Läs om posterna och skicka in din kandidatur senast den 10 maj.

Ansök om stipendium

Du kan nu söka om stipendium ur Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond! Ansökningsperioden är öppen till den 5 maj 2021.

Rektor hyllar studenterna

KI:s rektor Ole Petter Ottersen hyllar oss studenter för våra insatser 2020 – och det är er, våra medlemmar, vi har att tacka för er positiva attityd och allt det hårda arbete som lades ner förra året!

Sök studentrepresentantposter för 2021!

Det är en studenträtt att utöva inflytande över utbildningen. Nu i pandemitider är det mer viktigt än någonsin att studenter får gehör för sina åsikter och idéer om hur Karolinska Institutet ska bedriva sin verksamhet.

Engagera dig

Ny student? Hitta din plats i Medicinska Föreningen.