Sök studentrepresentantposter för 2021!

Det är en studenträtt att utöva inflytande över utbildningen. Nu i pandemitider är det mer viktigt än någonsin att studenter får gehör för sina åsikter och idéer om hur Karolinska Institutet ska bedriva sin verksamhet.

Engagera dig

Ny student? Hitta din plats i Medicinska Föreningen.

Nominera till Crux Parva Medicorum

Nominera till hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum senast den 4 januari!

Fullmäktigesammanträde 20/21:2

Se vem som valts till förtroendeposter och studentrepresentantposter inom Medicinska Föreningen 2021 och vad FuM beslutade den 14 december.

Information med anledning av COVID-19

Sök förtroendeposter 2021

Nu är det dags att kandidera och nominera till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2021. Kolla in alla poster och sök senast 11 november!

Fullmäktigesammanträde 20/21:1

Se vem som valts till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2021 och vad nya FuM beslutade på sitt första konstituerande möte!

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2020

Vi gratulerar årets mottagare av hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum; Josefine Andersson och Iris Peña Arriarán! Läs motiveringarna här.

Sök förtroendeposter 2021

Nu är det dags att kandidera och nominera till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2021. Kolla in alla poster och sök senast 11 november!