Mottagare av Crux Parva Medicorum VT 2023

Styrelsen har valt mottagare av Crux Parva Medicorum våren 2023. Stort grattis till Louice Jansson, Grim Olivecrona, Elisabeth Getahun, Tove Persson, Deni Rasid och Sofia Iskrak!

Resultat från undersökning kring hållbarhet på MF!

Här är resultaten av SSDs och ETCs undersökning kring hållbarhet på MF!

Välkomna till Medicinska föreningen!

Välkomna alla nya studenter till Medicinska föreningen! Här finner du mottagningsutskottets mottagningsschema <3

Nominera till Crux Parva Medicorum VT23

Känner du någon som förtjänar denna hedersutmärkelse? Skicka in din nominering senast den 29:e december.

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2022

Vi gratulerar årets mottagare av hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum; Leif Karlsson, Puck Norell, Alessandra Ljung och Michaela Gonzalez! Läs motiveringarna här.

Medicinska föreningens stadgar har ändrats!

Sök studentrepresentantposter för 2023!

Ta möjligheten att bli studentrepresentant på KI inför nästa år!

Mottagare av Mäster – till minne av Dan Grandér 2022

Stort grattis till Anna Wiik, mottagare av utmärkelsen Mäster, som tilldelas en utomordentlig pedagog och lärare vid Karolinska Institutet!

Kårvalet 2022 – valresultat

Valnämnden presenterar härmed valresultatet i Kårvalet 2022! Se mandatfördelningen bland kandidaterna i det allmänna valet och sektionerna i Fullmäktige 2022/23.

Sök förtroendeposter 2023

Sök förtroendeposter 2023!