Resultaten av SSDs och ETCs undersökning kring

Hållbarhet på MF!

I mars 2022 genomförde Students for Sustainable Development (SSD) och Equal Treatment Commission (ETC) en enkät bland Medicinska föreningens medlemmar för att bedöma deras erfarenheter och åsikter om social och miljömässig hållbarhet på MF. Denna rapport beskriver resultaten av undersökningen och diskuterar möjliga åtgärder för att förbättra hållbarheten på MF.

Report Sustainablility at MF 2022