Kårvalet 2022 – valresultat

Valnämnden presenterar härmed valresultatet i Kårvalet 2022! Mellan den 24 och 31 oktober förrättades Kårvalet, där Medicinska Föreningens studentmedlemmar hade chansen att rösta på högst fem kandidater var bland kandidaterna. Nu har valresultaten sammanställts och Valnämnden kan härmed kungöra mandatfördelningen i Fullmäktige (FuM) 2022/2023!

Fullmäktige har sitt konsituterande sammanträde lördagen den 19 november. Vid detta sammanträde ska bland annat förtroendeposter inom Medicinska Föreningen för 2023 väljas, t.ex. ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga styrelsen. Läs om förtroendeposterna här och sök senast 7 november om du är intresserad av en post!