Mottagare av Mäster
– till minne av Dan Grandér 2022

Utmärkelsen Mäster utdelas till minne av Dan Grandér på förslag av kårmedlemmar en gång per år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets studenter. Mäster tilldelas den lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

2022 är andra året som Mäster delas ut till minne av Dan Grandér, mottagare av Mäster 2010. Mottagare av utmärkelsen erhåller en namnskylt i silver, ett diplom från Medicinska Föreningen, samt en prissumma om 50 000 kronor från Dan Grandérs bror Jonas Grandér genom Familjen Einhorns stiftelse. Utmärkelsen delas ut på Luciabalen den 13 december.