Mottagare av Crux Parva Medicorum VT 2023

Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen.

Styrelsen har beslutat att tilldela Crux Parva Medicorum våren 2023 till Louice Jansson, Tove Persson, Deni Rashid, Grim Olivercrona, Namn, Namn. Stort grattis och tack för ert ovärderliga arbete för Medicinska Föreningen!