Härmed kungörs jämlikt 15.1.5 föreningsstadgan att Medicinska Föreningens stadgar har ändrats av Fullmäktige på dess sammanträde 2022-11-19.

De flesta stadgeändringarna träder i kraft 2023-01-01. Några ändringar som berör val till Fullmäktige och Fullmäktiges antal träder dock i kraft så att de tillämpas för första gången vid 2023 års val och för det Fullmäktige som tillträdet efter det valet.