Ansök till förtroendeuppdrag!

Medicinska Föreningen har sedan 1877 drivits framåt av engagerade medlemmar – Karolinska Institutets studenter och alumner. Vill du fördjupa ditt engagemang i studentkårens arbete och samtidigt få erfarenhet inför framtiden? Känner du att du har värdefull kunskap att bidra med för att exempelvis få kårens verksamhet att bli mer effektiv? Då är det hög tid att ansöka till en förtroendepost!

Sista dagen för anmälan är den 24:e juni förutom partnerskapsansvariga där dessa poster tillsätts löpande av MFs styrelse.

Glöm inte att du får både kandidera själv eller nominera någon annan som du tror skulle passa! Har du några frågor tveka inte att höra av dig till [email protected]

Förtroendeuppdragen som är lediga är:

Värd 

Valberedning

Valnämnd

Ansvarig för partnerskapsprogrammet

Ansök här: ansökningsformulär

Posterna kommer att tillsättas på Fullmäktiges möte den 26/6 online kl.18 där alla kandidater välkomnas att delta för att motivera sin kandidatur.

Värd

Posten som värdinna är ett hedersuppdrag. Värden, tillsammans med värdinnan, verkställer och förkroppsligar Medicinska Föreningens värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till. Värdparet skickar personliga inbjudningar till de som ska bjudas till MF:s sittningar och fester, sammanställer anmälningar till Programutskottet och gör bordplaceringen på sittningarna. Under festerna välkomnar värdparet gästerna, handhar MF:s gästbok, svarar på frågor och ser till att gästerna har det trevligt.

Valberedningen – ordförande, sekreterare och ledamöter

Valberedningen bereder val av förtroendeposter och studentrepresentantposter som ska väljas av Fullmäktige. Detta innebär att utlysa posterna, att samla in kandidaturer och att för Fullmäktige presentera sina nomineringar för vilka som ska väljas till posterna. Innan förslag lämnas undersöker Valberedningen i möjligaste mån att de nominerade uppfyller kraven för ifrågavarande post, exempelvis genom att hålla intervjuer med kandidater till de centrala förtroendeposterna.

Valnämnden – ordförande, sekreterare och ledamöter

Valnämnden genomför kårvalet till Fullmäktige (FuM)  som sker under hösten 2024. I praktiken innebär det att utlysa valet så att alla MF:s medlemmar kan kandidera, skapa valaffischer för alla som ställer upp i valet, skicka röstningslänk via email till alla medlemmar samt sammanställa och publicera valresultatet.

  • Antal poster: 1 ordförande, 1 sekreterare och 1–5 ledamöter
  • Mandatperiod: 1 år
  • Valbar: medlem
  • Språkkrav: svenska och engelska
  • Mer information finns i MF:s stadgar 15 kap. Om val.

Medicinska Föreningen letar efter två personer som vill agera ansvariga för föreningens partnerskapsprogram.

Posterna kommer vara arvoderade på 25% vardera och personerna kommer bli valda till posten i 2 år.

De som jobbar med partnerskapsprogrammet ansvarar för kontakten med Medicinska Föreningens partners samt rekrytering av nya partners. Detta involverar:

–  Identifiera potentiella nya partners som motsvarar Medicinska Föreningens profil som medicinsk studentkår

–  Möten med potentiella partners

–  Upphandla avtal med nya partners som är i enlighet med partnerskapsprogrammets målsättning

–  Koordinera de existerande partnerskapen och vara kontaktperson för Medicinska Föreningens partners

–  Ansvar över att Medicinska Föreningens skyldigheter enligt avtal med partners uppfylls

–  Övergripande ansvar för att planerade evenemang och rekryteringsprocess av studenter som jobbar för våra partners genomförs

  • Antal poster: 2
  • Mandatperiod: juli 2024-juni 2026
  • Valbar: medlem
  • Språkkrav: svenska och engelska