Nominera till Crux Parva Medicorum

Nu är det dags att nominera till Crux Parva Medicorum! Crux Parva Medicorum delas ut vid Amphioxgasquen den 9 februari till den som under en längre eller kortare tid utfört ovärderligt arbete för Medicinska Föreningen.

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Nominera till Crux Parva Medicorum

Ta chansen och nominera den du anser förtjäna denna ära genom att skicka ett mejl innehållande:

  • För- och efternamn på personen
  • Personens nuvarande och tidigare kårengagemang
  • Varför hen förtjänar att tilldelas Crux Parva Medicorum

Mejla din nominering till [email protected] senast senast den 13:e januari 2019.