Nominera till Crux Parva Medicorum

Känner du någon som förtjänar att bli uppmärksammad för sitt engagemang inom studentkåren?

Hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Medicinska Föreningen.

Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Ta chansen och nominera någon du tycker förtjänar utmärkelsen genom att skicka ett mejl innehållande:

  • För- och efternamn på den nominerade
  • Personens nuvarande och tidigare kårengagemang
  • Motivering till varför den nominerade förtjänar att tilldelas Crux Parva Medicorum

Mejla din nominering till [email protected] senast den 10 augusti. Styrelsen beslutar om vem eller vilka som ska föräras medaljen.