Nominera till Crux Parva Medicorum

Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Nominera till Crux Parva Medicorum

Hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum delas traditionellt ut vid Amphioxgasquerna. Känner DU någon som förtjänar denna utmärkelse? Ta chansen och nominera personen genom att skicka ett mejl innehållande:

  • För- och efternamn på personen
  • Personens nuvarande och tidigare kårengagemang
  • Varför hen förtjänar att tilldelas Crux Parva Medicorum

Mejla din nominering till [email protected] senast den 4 januari. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen.