(English below)

Påminnelse: Kallelse till Föreningsmöte

En framställan om att påkalla föreningsmöte har den 9 december inkommit till styrelsen enligt föreningens stadgar 4.1.1 d. Styrelsen ska utlysa föreningsmöte att kallas till en tidpunkt senast fyra veckor efter det framställning inkommit

Närvaro-, yttrande- och yrkande- och rösträtt vid föreningsmöte tillkommer envar föreningsmedlem. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte tillkommer Inspektor och föreningens revisorer.

Kungörelse om föreningsmöte skall senast en vecka i förväg anslås inom föreningens lokaler och på föreningens hemsida, samt meddelas genom särskild försändelse till föreningens röstberättigade medlemmar.

Föreningsmötet kommer hållas den 6 januari kl. 16.00. Röstlängden kommer att upprättas onsdagen den 5 januari, utifrån ett anmälningsförfarande. Mötet kommer, med anledning av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, att hållas digitalt. De ärenden som begärts för behandling av föreningsmötet återfinns i styrelsens förslag till föredragningslista.

Medlemmar som önskar delta i Föreningsmötet ska anmäla sig till röstlängden senast den 5 januari kl. 23.59, via följande länk: https://bit.ly/3Jc0WMA

Medlemskontroll kommer att utföras, och länk för deltagande kommer att skickas ut till de som äger stadgemässig rätt att deltaga.

Styrelsen ämnar vara så transparenta som möjligt, och har därför publicerat all information som kan tänkas vara relevant för mötet. Dessa kan läsas nedan:

Invitation Foreningsmöte 6 januari 2022 (Swe & Eng)

Förslag till dagordning (Swe)

Begäran om extrainsatt föreningsmöte (Swe)

Ordförande om Föreningsmötet (Swe & Eng)

Misogyn kultur genomsyrar FuM – det vill vi inte stå för (Swe & Eng)

Concerns regarding 20th Nov FuM Election meeting (Eng)

Svar på inkommen anmälan – STN (Swe)

Rapport till Fullmäktige (Swe & Eng)

Kommentar till Sakrevisionens rapport till Fullmäktige (Swe & Eng)

Styrelsen,

Solna 2012-12-23

 

 

Convocation to union meeting

The board has received a petition to convocate a union meeting on the 9th of December in accordance with the Unions statues 4.1.1 d. The board have to set a meeting time within four weeks after receiving the request.

All union members have the right to attend, plead, speak and suffrage during the meeting. A convocation needs to be posted in the Kårhus and on the website at least one week before the set date. Further, a individual invite has to be sent out to all members who have the right to vote.

The union meeting will be held on the 6th of January at 16:00. The electoral roll will be established on the 5th of January, by registration. The meeting will be held online in accordance with the recommendations from Folkhälsomyndigheten. The decision points requested to be handled can be found in the boards proposed list of speakers.

Members who wishes to attend the Union meeting have to register to the electoral roll by the 5th of January at 23:59 on the following link: https://bit.ly/3Jc0WMA

There will be a membership verification process and the meeting link will only be sent out to members who have a right to participate

The Board intend to be as transparent as possible, and has therfore published all information that could be relevant below:

Invitation Foreningsmöte 6 januari 2022 (Swe & Eng)

Förslag till dagordning (Swe)

Begäran om extrainsatt föreningsmöte (Swe)

Ordförande om Föreningsmötet (Swe & Eng)

Misogyn kultur genomsyrar FuM – det vill vi inte stå för (Swe & Eng)

Concerns regarding 20th Nov FuM Election meeting (Eng)

Svar på inkommen anmälan – STN (Swe)

Rapport till Fullmäktige (Swe & Eng)

Kommentar till Sakrevisionens rapport till Fullmäktige (Swe & Eng)

The Board,

Solna 2012-12-23