Mottagare av Crux Magna Medicorum 2021

Styrelsen har i år beslutat att tilldela hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum till Laura Andersson, Jessica Härtell och Carl Johan Sundberg. Varma gratulationer och tack för ert långvariga, vittomspännande och oskattbara engagemang inom Medicinska Föreningen! Läs motiveringarna nedan.

Crux Magna Medicorum instiftades av styrelsen 1981 och är den högsta förtjänstmedaljen som delas ut av styrelsen. Hedersutmärkelsen tilldelas den person vars insatser för Medicinska Föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, föreningens personal samt andra som har engagerat sig i föreningen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle. Medaljen delas årligen ut vid Luciabalen den 13 december.