Mottagare av Crux Magna Medicorum 2022

Vi gratulerar årets mottagare av hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum; Leif Karlsson, Puck Norell, Alessandra Ljung och Michaela Gonzalez! Läs motiveringarna här.

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2021

Varma gratulationer till årets mottagare av styrelsens högsta hedersutmärkelse Crux Magna Medicorum; Laura Andersson, Jessica Härtell och Carl Johan Sundberg!

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2020

Vi gratulerar årets mottagare av hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum; Josefine Andersson och Iris Peña Arriarán! Läs motiveringarna här.

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2019

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2018

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2017