Mottagare av Crux Magna Medicorum 2017

Crux Magna Medicorum instiftades av Styrelsen 1981 och är Föreningens högsta förtjänstmedalj. Den tilldelas den vars insatser för föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Frida Hellström

För Frida har Medicinska Föreningen alltid varit en del av studietiden. Sedan 2014 har Frida innehaft förtroendeuppdrag inom flera kårföreningar och nämnder, där hon byggt vidare och utvecklat miljöerna till allas nytta. Fridas engagemang kulminerade 2016 i hennes år som ordförande för Föreningen. Med Fridas ledning kryssade sig Medicinska Föreningen genom en svår tid på KI och trots en ökad belastning i påverkansarbete gentemot Karolinska Institutet skedde flera viktiga förändringar inom föreningen rum.

För din enorma drivkraft och ditt engagemang önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Crux Magna Medicorum.

Tack Frida!

Yi-Hua Zhang

Under Förvaltningsutskottet vid Medicinska Föreningen finns en undergrupp benämnd Datornämnden. Datornämndens ansvar är att säkerställa och utveckla Medicinska Föreningens data och IT-struktur. Datornämnden har sedan 2009 bestått av Yi-Hua Zhang. Trots att Yi-Hua tog examen för många år sedan är han lika aktiv idag och vi anser att utan Yi-Hua skulle Medicinska Föreningens verksamhet stanna av fullständigt. Under dessa nio år har Yi-Hua kunnat lösa alla dator och IT-problem som dykt upp, snabbt och effektivt. Han är en otroligt ambitiös, effektiv och problemlösande individ som vi är otroligt tacksamma att ha kvar vid Medicinska Föreningen, trots att Yi-Hua har gått vidare i sin karriär som läkare.

För din osinnande vård och omsorg av Medicinska Föreningens digitala värld önskar vi tilldela dig Crux Magna Medicorum.

Tack Yi-Hua!

Andrea Montano Montes

Andrea har engagerat sig i Medicinska Föreningen sedan 2013, och har inte slutat sedan dess. Andrea har gjort allt ifrån att leda arbetsmarknadsdagar för sin sektion (BAS) till att leda kåren som vice ordförande, och är nu aktiv både inom framtidens kårhus projektet, och SNNC. Andrea har genomgående visat på en passion och kärlek för vad kåren är och står för. Andrea jobbar inte för sig själv, utan för att säkerställa att alla studenter får en bra utbildning, och att deras möjlighet att påverka denna är säkrad.

För allt du gjort, och fortsätter göra önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Crux Magna Medicorum.

Tack Andrea!

Jennie Amanda Sporre

Jennie tillhör en väldigt liten skara individer i Medicinska Föreningens historia. Jennie har suttit i presidiet i två år, både som ordförande och vice ordförande. Det är inte en vanlighet vid Medicinska Föreningen, då uppdraget är väldigt krävande. Jennie har under två år förstärkt och arbetat med att utveckla Medicinska Föreningens studentinflytande gentemot Karolinska Institutet, något som utan tvekan kan benämnas oskattbart. Men Jennie engagemang stannar inte i presidiet. Jennie har dessutom engagerat sig i flera utskott och föreningar vid Medicinska Föreningen och bevisat sig en sann eldsjäl.

För ditt långtida och ovärderliga engagemang önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Crux Magna Medicorum.

Tack Jennie!