Mäster 2017

Mäster tilldelas lärare som skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Anna-Klara Rundlöf

Anna-Klara har en fantastisk förmåga att fånga studenternas intresse. Hennes personliga touch på utbildningen betalar verkligen av sig, och hennes glädje och passion för utbildning lyser igenom hela tiden.

Anna-Klara är därtill en studentvän på flera sätt. Hon är ett otroligt stöd för studenterna när de vill påverka sin utbildning, då hon alltid ger dem möjligheten att bli hörda, och regelbundet återkopplar till tidigare förändringar. Anna-Klara är ett levande exempel på hur ett gott samarbete mellan lärare och student ska gå till.

Därför anser Medicinska Föreningens Utbildningsråd att Anna-Klara Rundlöf, vid institutionen för Laboratoriemedicin, är välförtjänt av utmärkelsen Mäster.

Doris Lund-Egloff

Doris lär ut klinisk kemi vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Detta ämne lär hon ut med en osinnlig energi och glädje. Hon har bygger sin utbildning runt riktiga fall och får genom detta även de mest komplicerade prover att bli logiska och spännande!

Att Doris älskar studenter går inte att förneka, och kanske är det därför Doris har engagerat sig i Studentrådet vid Södersjukhuset i många år. Doris har möjliggjort ett forum för studenterna att direkt påverka sin arbetsmiljö och utbildning vid ett sjukhus utanför KIs vanlig campus. Utan henne hade troligen inte generationer av läkarstudenter gett utbildningen vid Södersjukhuset och Danderyd så höga betyg som de idag gör.

Därför anser Medicinska Föreningens Utbildningsråd att Doris Lund-Egloff, vid institutionen för Laboratoriemedicin (men aktiv vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset), är välförtjänt av utmärkelsen Mäster.