Mottagare av Crux Magna Medicorum 2020

Crux Magna Medicorum instiftades av Styrelsen 1981 och är den högsta förtjänstmedaljen som delas ut av Medicinska Föreningens Styrelse. Utmärkelsen tilldelas den vars insatser för Föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. 

Styrelsen har i år beslutat att tilldela Crux Magna Medicorum till Josefine Andersson och Iris Peña Arriarán, stort grattis och tack för ert oskattbara engagemang i Föreningen! Förtjänstmedaljen delas traditionellt ut på Luciabalen den 13 december, i år kommer detta att ske vid en mindre tillställning.

Josefine Andersson

Josefine Andersson började sitt engagemang inom kåren första året på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet. Hon började sin resa i Medicinska Föreningen med att leda arbetet inom Festis, Sjuksköterskesektionens festkommitté, för att sedan ta sig an rollen som sektionens ordförande. Josefine tog sedan sitt kårengagemang till ytterligare en nivå i rollen som Vice Ordförande för Föreningen 2019. När kåren behövde henne ställde hon dessutom upp och fortsatte uppdraget under våren 2020 parallellt med sina studier, vilket gör att hon är en av få i den illustra skara kåraktiva som varit presidial i mer än ett år. Denna hängivenhet till Medicinska Föreningen hade kåren inte klarat sig utan.

Josefine har utfört ett gediget arbete inom studiebevakning som studentrepresentant bland annat i Fakultetsnämnden, samt upprätthållit och utvecklat kontakten med KI:s ledning för att stärka studentinflytandet. Hon har som personalchef och inom Förvaltningsutskottet jobbat hårt med personalfrågor och bättre kårlokaler för våra medlemmar i Flemingsberg. Josefine har alltid tagit sig an sina uppdrag med stor ansvarskänsla och är en inspiration för andra studenter som vill påbörja sitt engagemang inom kåren, hon tvekar dessutom aldrig att sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver det.

För sina långvariga, vittomspännande och oskattbara insatser för Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Josefine Andersson hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum.

Iris Peña Arriarán

För många är Iris namn synonymt med kårliv. Under sin tid som läkarstudent vid Karolinska Institutet engagerade hon sig snabbt i allt som Medicinska Föreningen hade att erbjuda. Från ett långvarigt engagemang inom Föreningens spexgrupper Flix och Corpus där hon bland annat var regissör, skrev manus, var med i ensemblen och stod på scen, och dessutom var ordförande ett år, till ledamot i Fullmäktige och Föreningens Styrelse.

Iris (eller Piggelin som hon kallades) var under sina första år som kåraktiv engagerad i Programutskottet och såg som marskalksförälder till att utskottet fick in nya peppade medlemmar för att säkra återväxten. Efter det var hon även kårens värdinna samt ledamot i Sångbokskommittén och har bidragit till flertalet sångtexter i senaste upplagan av sångboken som kom ut 2016. Iris har alltid tagit sig an sina engagemang med en positiv attityd och ett leende på läpparna. År 2018 när Iris tog examen tog hon sig an uppdraget som kårens Ordförande och valde att istället för att påbörja arbetet som läkare tillägna ytterligare ett år för engagemang och arbete inom Medicinska Föreningen.

För sina långvariga, vittomstpännande och oskattbara insatser för Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Iris Peña Arriarán hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum.