CHaSE 2020

Vill du höra om utbildningsprogram inom internationella företag? Behöver du tips om hur du startar och hanterar din karriär? Påverkar Covid-19-pandemin rekrytering inom life science-sektorn? Medicinska Föreningens arbetsmarknadsmässa CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) anordnas av Näringslivsutskottet och äger rum måndagen den 23 november! I årets program ingår intressanta karriärsamtal och nätverkande med arbetsgivare från ditt område – helt virtuellt!