Fullmäktigesammanträde 20/21:1

Här kan du se vad som beslutades på Fullmäktiges 2020/21 konstituerande, dvs första, sammanträde den 21 november.

Valärenden

Följande dokument uppdaterades och kommer att publiceras så snart sammanträdesprotokollet är justerat:

  • Medicinska Föreningens stadgar
  • Reglemente för Utbildningsrådet (UR)

FuM godkände också Valnämndens protokoll över valförrättningen samt Styrelsens proposition om medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund för extra stöd till Idrottsutskottet.

På nästa Fullmäktigesammanträde den 14 december kommer resterande förtroendeposter för 2021 att väljas. Dessutom kommer studentrepresentantposter inom KI för 2021 att väljas! Sista ansökningsdag för dessa poster är den 3 december.