Mottagare av Crux Magna Medicorum 2019

Crux Magna Medicorum instiftades av Styrelsen 1981 och är Föreningens högsta förtjänstmedalj. Den tilldelas den vars insatser för Föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. 

Ett stort tack och grattis till årets mottagare av Crux Magna Medicorum! Förtjänstmedaljen delas ut på Luciabalen den 13 december.

Anton Hoffman

Anton Hoffman är en av Medicinska Föreningens eldsjälar som har lagt ner en ovärderlig mängd tid och arbete i kåren. Han har gjort ett enastående arbete i sina olika roller så som Förvaltningsutskottets ordförande, styrelseledamot och standarförare. Anton har visat ett stort engagemang och värnat om Medicinska Föreningens traditioner genom ett genuint intresse för omhändertagandet av kårens standar och fanor, samt upprätthållandet av MF:s traditioner på sittningar och baler.

Han är en fantastisk drivkraft bland alla kåraktiva och har fått många studenter att engagera sig mer i MF genom att vara positiv och inkluderande och med en glad attityd uppmuntra folk omkring sig att engagera sig i kåren.

För sitt långvariga, vittomspännande och oskattbara engagemang inom Medicinska Föreningen, tilldelas nu Anton hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum.

Matilda Kjellander

Matilda Kjellander har bland annat varit aktiv i många år i Programutskottet där hon tog på sig uppdrag så som Ceremonimästare, Hovmästare och Ekonomiansvarig. Hon har även haft ett långvarigt engagemang i Förvaltningsutskottet, Medicinska Föreningens styrelse, där hon var sekreterare, samt  i Stipendieprövningsnämnden som dess ordförande. Det senaste året har hon även fått äran och förtroendet att vara Föreningens Värdinna, något som hon, likt allt det andra, tagit på sig med största engagemang och seriositet.

Matilda Kjellander är en av kårens hårdast arbetande studenter, aktiv lite överallt och aldrig rädd för att dela med sig av sin erfarenhet och åsikter och hon lägger ner otaliga timmar varje vecka för att driva Föreningen framåt.

För sitt långvariga, vittomspännande och oskattbara engagemang inom Medicinska Föreningen, tilldelas nu Matilda hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum.

Leo Ziegel

Leo Ziegel säger själv om Medicinska Föreningen: ”MF har hjälpt mig träffa människor över termins- och programgränserna, människor som jag annars sannolikt aldrig hade lärt känna och som jag är väldigt tacksam över att ha mött.”

Leo tar återkommande eget initiativ och gör mycket för att förbättra studentlivet för alla andra i sitt långvariga engagemang i bland annat Utbildningsstyrelsen, Disciplinnämnden och Idrottsutskottet. Han är inte den som väljer uppdragen som gör att man syns mest utan väljer det som behöver göras, detta kan exemplifieras med att han varit Medicinska Föreningens Arkivarie sedan 2015. Hans förmåga att alltid ställa upp uppskattas enormt mycket av Föreningen.

För sitt långvariga, vittomspännande och oskattbara engagemang inom Medicinska Föreningen, tilldelas nu Leo hedersutmärkelsen Crux Magna Medicorum.