Mottagare av Crux Parva Medicorum VT20

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Ett stort tack och grattis till vårens mottagare av Crux Parva Medicorum! Förtjänstmedaljen delas ut på Amphioxgasquen den 8 februari.

Lina Abdel-Halim

Det finns få saker på MF som Lina inte varit engagerad i. Som ordförande i Idrottsutskottet har hon konstant jobbat för att MF:s medlemmar ska ha fler aktiviteter än någonsin. I Studenter i Forskning har hon varit en konstant klippa som fixar allt nästan innan man bett henne. Otroligt kreativa idéer och texter och har alltid ett förslag till lösning när problem dyker upp. I spexet Flix har Lina visat stort engagemang och alltid varit pålitlig och oerhört ansvarsfull. Något som utmärker Lina i allt hon gör är att hon alltid ställer upp utan att någonsin förvänta sig något tillbaka. Hon tar gladeligen på sig andras uppgifter och hjälper varje vän som har ett problem. MF skulle inte se detsamma ut utan Lina, hon förtjänar erkännande både för det hårda jobb hon outtröttligt utför och för den kärlek hon sprider runt sig.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Lina hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Caroline Schagerholm

Caroline Schagerholm har gjort en stor och betydande insats vad gäller ideellt engagemang genom ett ständigt och aktivt deltagande i ett flertal av MF:s föreningar och utskott. Hon har bland annat varit mångårigt aktiv inom Läkarsektionen, såväl i sektionsstyrelsen som studentrepresentant, vidare engagemang har hon haft i allt från Flix och Blåslaget till MU och varit fadder. Tack vare studenter som Caroline och hennes engagemang lever studentföreningar och deras traditioner vidare på MF, vilket är en grundpelare för att skapa gemenskap och ett gott studentklimat. Utöver sitt engagemang i redan etablerade föreningar har hon därutöver bidragit till att utveckla kåren genom initiativet att grunda Studenter i Forskning (SiF). SiF har öppnat dörrar för forskningsintresserade studenter från olika program att utveckla och inspirera varandra till nya möjligheter inom forskning.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Caroline hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Allan Zhao

Allan Zhao har under sin aktiva tid i Medicinska Föreningen haft en central del i studiesociala och kulturella aktiviteter. Under 2016 var han med och återupplivade Kulturutskottet med bland annat stand-up pubar i samarbete med Programutskottet. Han har varit en aktiv och bidragande del i både A Scalpella och Spexen. Allans största engagemang har dock varit inom Läkarsektionens kolloverksamhet. Som ordförande 2018-2019 har han under ändlösa möten arbetat för att den centrala studiesociala delen av mottagningen för läkarstudenter som är kolloverksamheten ska få vara kvar. Detta engagemang och driv har resulterat i att delar av kolloverksamheten nu är obligatoriska undervisningsmoment, vilket säkrar den tidigare hotade mottagningsverksamheten för framtida läkarstudenter.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Allan hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.