MF:s COVID-19 resursgrupp

Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen har Presidiet tillsammans med Inspektor Carl Johan Sundberg inrättat en resursgrupp för arbete kring COVID-19. Gruppen ska bland annat skapa en plattform för samtal kring ämnet, anordna digitala evenemang kring psykisk hälsa, samordna frågor kring hur våra medlemmar kan hjälpa till inom vård, forskning och i samhället i övrigt samt sprida relevant information i MF:s sociala kanaler.

Kolla in våra spännande projekt och gå med i teamen, antingen som volontär, projektledare eller bara dela med dig av dina idéer!

Logistik

Vi har ett startat ett samarbete med Sjukvårdshjälpen Sverige (Facebookgrupp Sjukvårdshjälpen)! I teamet hjälper vi till att samla in och donera medicinsk skyddsutrustning till vården.

Event

Vi organiserar evenemang och seminarier om välbefinnande och mental hälsa (digitalt ofc!) Och även utbildningsevenemang där du kan lära dig mer medicinska fakta om coronaviruset och COVID-19.

Koordinering av arbetsinsatser

Vi samordnar studentinitiativ för att hjälpa till inom hälso- och sjukvården och inom forskning.

Översättning

Översättningsteamet översätter viktig information och information om aktuella händelser i Sverige angående COVID-19 till engelska så att alla studenter kan förstå!

PR

Vi hjälper till att sprida information om allt spännande som händer i gruppen!