Val av förtroendeposter 2020/21

Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 25 maj valt ett antal förtroendeposter inom kåren för mandatperioden 2020/2021. Stort grattis till alla som blev valda!

Ordförande för Utbildningsrådet: Gabriel Zazi

Utbildningsrådets ordförande (URO) jobbar tillsammans med presidiet för att utveckla, samordna och förstärka MF:s studentrepresentation. URO är arvoderad på kvartstid och jobbar strategiskt med utbildningsfrågor som är viktiga för alla studenter vid KI. URO leder Utbildningsrådet (UR), där alla sektioner träffas för att diskutera programöverskridande utbildningsfrågor och nominerar studentrepresentanter som styrelsen ska välja.

Mandatperiod: 1 juli 2020 – 30 juni 2021
Reglemente för Utbildningsrådet.

Arkivarie: Jens Andersson

Posten som arkivarie är ett hedersuppdrag och innebär att bevara och vårda Medicinska Föreningens arkiv. Arkivarien ser till att MF:s gamla protokoll, tidskrifter och fotografier tas väl om hand och är organiserade på ett lämpligt sätt. Arkivarien ska även till redaktionen för MF:s tidskrift inkomma med föreningshistoriskt inriktade artiklar eller notiser som utgår från material i arkivet.

Mandatperiod: juli 2020 – juni 2021
Instruktion för arkivarien.
Arkivarien är knuten till Förvaltningsutskottet.

Bibliotekarie: Robert D. Lilford

Posten som bibliotekarie är ett hedersuppdrag och innebär att förestå och vårda Medicinska Föreningens bibliotek. Bibliotekarien tar hand om biblioteket och dess inventarier samt införskaffar t.ex. medicinhistoriska eller medicinska böcker och tidskrifter till MF. Bibliotekarien ska även till redaktionen för MF:s tidskrift inkomma med intressanta artiklar eller notiser från material av äldre datum från biblioteket.

Mandatperiod: juli 2020 – juni 2021
Instruktion för bibiotekarien.
Bibliotekarien är knuten till Förvaltningsutskottet.

Värd: Anne Östholm

Posten som värd är ett hedersuppdrag. Värden, tillsammans med värdinnan, verkställer och förkroppsligar MF:s värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till. Värdparet skickar personliga inbjudningar till de som ska bjudas till MF:s sittningar och fester, sammanställer anmälningar till Programutskottet och gör bordplaceringen på sittningarna. Under festerna välkomnar värdparet gästerna, handhar MF:s gästbok, svarar på frågor och ser till att gästerna har det trevligt.

Mandatperiod: juli 2020 – juni 2021
Instruktion för värdparet.
Värdparet är knutna till Programutskottet.

Valnämnd: Maya Tourkaman, Wilma Lindström, Nina Aurell, Hanni Halabi

Valnämnden genomför kårvalet till Fullmäktige (FuM) som sker under hösten 2020. I praktiken innebär det att utlysa valet så att alla MF:s medlemmar kan kandidera, skapa valaffischer för alla som ställer upp i valet, skicka röstningslänk via email till alla medlemmar samt sammanställa och publicera valresultatet.

MF:s stagdar 15 kap. Om val.