Folke Sjöqvist, hedersledamot och tidigare Inspektor, har avlidit

Medicinska Föreningen har långa rötter som sträcker sig över ett sekel tillbaka, till en tid då Karolinska Institutet endast hade ett läkarprogram. År 1877 grundades Medicinska Föreningen i salongerna på Hotell Fenix. Även om det organisatoriska minnet inte alltid sträcker sig så långt bak i tiden, kommer vi ihåg de otroligt viktiga personerna som varit med under historiens gång med respekt och vördnad. Det var därför med stor sorg som vi tog emot beskedet att Föreningens Inspektor mellan 1975–81 och hedersledamot Folke Sjöqvist lämnade oss tidigare i år.

Inspektorstavlan av Folke Sjöqvist finns i Klubbvåningen i Kårhuset. Av Lennart Nilsson.

Folke Sjöqvist var förutom professor i klinisk farmakologi och dess etablerare i Sverige mycket inflytelserik inom utvecklandet av läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Eugen Steiner, Med Dr. och specialist i Klinisk Farmakologi, Medicinska Föreningens vice ordförande 1981-82 och Folkes doktorand under 1978–87 kommer ihåg honom som instrumental i läkarprogrammets utveckling. Linjenämnden, dåtidens motsvarighet till dagens programnämnd, inrättades 1977 och hade på den tiden lika många lärar- som studentrepresentanter(!). Folke tillfrågades både av studenter och Fakultetsnämnden om han kunde tänka sig att ta sig an rollen som ordförande av linjenämnden, vilket han var mellan 1980–87. Folke var med och realiserade en tidigare patientkontakt i utbildningen liknande den som finns på läkarprogrammet idag. Med ett förflutet som inspektor för Medicinska Föreningen 1975–81 hade han ett gott förtroende från studenterna, med engagemang inom både Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet.

Folke var en av få personer jag har träffat som hade förmågan att både ha helikopterperspektiv och ett tight fokus på detaljerna. Dessutom var han en ytterst social person och mycket stödjande chef.

Med. Dr. Eugen Steiner

Arne Ljungqvist, världsomnämnd dopingjägare, läkare och professor i patologi kommer ihåg sin kollega väl. Arne var ordförande för Utbildningsnämnden innan Folke, som sedan blev omdöpt till Linjenämnden. Arne och Folke startade tillsammans med deras kollega Ingemar Björkhem ett internationellt ackrediterat dopinglaboratorium vid Huddinge Sjukhus, och deras nära samarbete utvecklades snart till en äkta vänskap. Arne kommer ihåg sin vän som en klarsynt person gällande de vetenskapliga kvalitetskrav som borde ställas, både inom läkarutbildningen och anti-dopingarbetet. Folke hade även en stark förmåga att få saker och ting att hända, något som Arne Ljungqvist imponerades av.

Det var ett mycket angenämt samarbete, som ledde till en äkta vänskap.

Prof. Arne Ljungqvist

Mikael Ohrling, Sjukvårdsdirektör Stockholms Läns Sjukvårdsområde, specialist i intern- och allmänmedicin, Medicinska Föreningens ordförande 1984 och hedersledamot kommer ihåg Folke väl. Nedan följer några välvalda ord.

”Folke var en person med många talanger. Inte minst den studentikosa. En vältalig och imposant inspektor som på första gasquen beviljade oss amphioxer inträde i MF. Det var Folkes sista år som Inspektor och mitt första som medicinstuderande. Året efter färdades vi med vinterväglag i min gamla ”illgröna bubbla” till Strängnäs för att närvara vid Karin Molins, ”Mollans”, begravning. En färd fylld av värme, trots icke fungerande kupé-element, omtanke och genuint intresse av oss unga studenter.

Det följdes av många års bekantskap. Såväl under min kåraktiva tid då Folke var en mycket engagerad ordförande i läkarstudenters linjenämnd. Folke hörde till de professorerna som tyckte det var minst lika viktigt att man drev grundutbildning som forskning. Terapikonferenser i varje kliniskt ämne blev en självklarhet som uppskattades av oss studenter. Under en följd år senare när jag engagerades i läkemedelsfrågor på olika sätt var Folke en ständigt kunnig och hjälpsam rådgivare och mentor. En gemensam kärlek delade vi till Gotland. Folkes älskade Hamra, som jag just i denna stund passerar på vägen till Hoburgen.

Folkes insatser för Medicinska Föreningen såväl före, under som efter hans tid som inspektor hör oförglömligt till kårens mest betydelsefulla.”

Folke Sjöqvist har med sitt engagemang inom utbildning, forskning och studentkåren varit med och sett till att studenter får sina röster hörda och en bättre förutsättning under sina studier. Vid sin 50-årsdag stiftade Folke en stipendiefond (Folke Sjöqvists 50-årsfond) som ämnar att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. Pengar från denna fond delas ut varje år av oss, och den påminner oss på Medicinska Föreningen om hur mycket Folke har betytt för kårens historia. 

Medicinska Föreningen tackar Folke Sjöqvist för hans engagemang och driv och för allt han har gjort för studenter och medlemmar vid Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen.