Nominera till Parva Scintilla Medicorum

Parva Scintilla Medicorum tilldelas den person som under en kortare eller längre tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning. Exempel på ett sådant arbete är långtgående eller beständiga förbättringar inom utbildning/pedagogik/studieförhållanden som har kommit studenter vid Karolinska Institutet till gagn.

Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Parva Scintilla Medicorum utdelas en gång per år vid Vårbalen eller Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Nominera till Parva Scintilla Medicorum

På Vårbalen den 25 april delas hedersutmärkelsen Parva Scintilla Medicorum ut. Känner DU någon som förtjänar denna utmärkelse? Ta chansen och nominera personen genom att skicka ett mejl innehållande:

  • För- och efternamn på den nominerade
  • Eventuellt program och termin den nominerade läser/läst
  • Kårengagemang och uppdrag den nominerade haft och hur denne har främjat studentinflytandet
  • Motivering till varför den nominerade förtjänar att tilldelas Parva Scintilla Medicorum

Mejla din nominering till [email protected] senast den 18 mars. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.