Folkhälsovetenskapssektionen (FOVET/PHS)

FOVET/PHS är MF:s sektion för studenter vid masterprogrammen i folkhälsovetenskap, global hälsa, hälsoinformatik och hälsoekonomi, policy och management vid KI.

Vi är studenter från både kandidat- och masterutbildningarna som träfffas en gång i månaden för att bland annat uppdatera varandra om vad som händer i de olika programmen och diskutera utbildningsrelaterade frågor. Utöver det organiserar vi andra träffar och evenemang för folkhälsovetare – till exempel välkomstkollo för nya studenter och andra aktiviterer för att föra samman studenterna. ALLA studenter är mer än välkomna att delta i våra möten och evenemang!