Mottagare av Crux Parva Medicorum våren 2019

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Följande personer tilldelas Crux Parva Medicorum på Amphioxgasquen den 9 februari:

Anita Birovecz

Anita Birovecz har under flera år har varit engagerad inom Mottagningsutskottet som både ledamot och förra året som ordförande. Hon har alltid varit en av de mest drivna inom utskottet och har alltid tagit på sig otroliga mängder arbete för att göra det absolut bästa för de nyantagna studenterna. Hon har under sitt år som ordförande fortsatt att knyta kontakter och ordnat samarbeten med många andra organ inom kåren, vilket har bidragit till bättre sammanhållning inom kåren och en bättre stämning. Hon har alltid arbetat hårt för studenterna och kåren och har aldrig förväntat sig att få något tillbaka.

Micaela Gonzalez

Micaela Gonzalez har under flera år varit aktiv medlem i Programutskottet där hon suttit bland annat som ordförande och gjort detta med bravur. Hon har även suttit som ordförande i Likabehandlingsnämnden i två år och då verkat för en mer inkluderande kår. Hon har under året arbetat med stor passion och dedikation och det finns inte något hon tar sig i kast med som hon inte kan lösa. Hon finns där för alla i stort som smått och ställer alltid upp. Alla som träffat henne i kårhuset de senaste åren kan säkert intyga om hennes otröttliga engagemang och glada energi.

Eva Hesselmark

Eva Hesselmark har under flera år varit en nyckelmedlem i Doktorandsektionen där hon hållit positioner som Styrelseledamot, Kassör, Vice ordförande och varit sektionens valkommitté på årsmötena. Hon har varit ovärderlig under alla dessa år för sektionen då hon bidragit med expertis inom styrelsearbete och representerat MF i Styrelsen för forskarutbildning. Utöver det har hon även suttit som DSA:s representant i FuM. Eva har gjort ovärderliga insatser för doktorander på KI under en väldigt lång tid. Hon har haft ett stort engagemang inom och utanför doktorandsektionen. Utan hennes engagemang skulle doktoranderna på KI inte ha ett så starkt inflytande inom fakulteten som vi har idag.

Fredrik Jöneby

Fredrik Jöneby tar inte bara gladeligen på sig tunga poster som han klarar klanderfritt utan är även vad vi skulle vilja kalla en “god MF:are”. Han finns alltid där för att svara på frågor och har alltid ett uppmuntrande ord (och oftast en lösning) när man sitter i skiten och ber om hjälp. Men det främsta bidrag han tillfört Medicinska Föreningen är framför allt den stämning han är med och skapar. Han är trevlig och inbjudande och får alla att känna sig välkomna till MF:s studentliv, såväl gamla som nya studenter. Han bidrar till en trygg miljö där alla får känna sig hemma.

Andrea Olofsson

Andrea Olofsson har under fyra år engagerat sig i kåren på många olika sätt. Bland annat har hon suttit som styrelseledamot i både Medicinska Föreningen och i Psykologsektionen. Under året i Medicinska Föreningens styrelse arbetade hon med att förbättra studenthälsan och bidra till ett mer trivsamt studieklimat på KI. På psykologprogrammet har hon under fyra år hjälpt till att ta emot nya studenter och fått dem att känna sig välkomna till programmet, anordnat den årliga “Slutsessionen” på ett storslaget sätt samt genom engagemang och värme bidragit till ökad kontakt mellan de olika årskurserna.

Victor Svedberg

Victor Svedberg har sedan sin studiestart hösten 2016 varit engagerad på alla möjliga sätt inom MF. Han har varit delaktig i nästan alla utskott vi har och har varit en positiv och snäll person gentemot alla inom kåren. Han har under två år varit en ledamot inom Mottagningsutskottet där han hela tiden jobbat för att göra det bästa för de nya studenterna. Han har även varit en av de mest engagerade inom Kulturutskottet där han nästan själv styrde ihop KI Culture and Creativity Day 2018 som blev ett lyckat event tillsammans med KI:s kulturråd och enligt många har han gjort ovärderligt arbete för kåren.