Mottagare av Mäster
– till minne av Dan Grandér 2021

Utmärkelsen Mäster utdelas till minne av Dan Grandér på förslag av kårmedlemmar en gång per år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets (KI) studenter. Mäster tilldelas den lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

År 2021 delas Mäster för första gången ut till minne av Dan Grandér, mottagare av Mäster 2010. Mottagare av utmärkelsen erhåller en namnskylt i silver, ett diplom från Föreningen, samt en prissumma om 50 000 kronor från Dan Grandérs bror Jonas Grandér genom Familjen Einhorns stiftelse. Utmärkelsen delas ut på Luciabalen den 13 december.