Sök poster som ansvariga för MF:s partnerskapsprogram

Medicinska Föreningen letar efter två personer som vill agera ansvariga för föreningens partnerskapsprogram. Posterna kommer vara arvoderade på 25% vardera och personerna kommer bli valda till posten i 2 år fr.o.m. den 9/6. Posterna kan sökas mellan den 31/5 och 7/6 och ansökan skickas in till [email protected]
De som jobbar med partnerskapsprogrammet ansvarar för kontakten med Medicinska Föreningens partners samt rekrytering av nya partners. Detta involverar:
– Identifiera potentiella nya partners som motsvarar Medicinska Föreningens profil som medicinsk studentkår
– Möten med potentiella partners
– Upphandla avtal med nya partners som är i enlighet med partnerskapsprogrammets målsättning
– Koordinera de existerande partnerskapen och vara kontaktperson för Medicinska Föreningens partners
– Ansvar över att Medicinska Föreningens skyldigheter enligt avtal med partners uppfylls
– Övergripande ansvar för att planerade evenemang med partners genomförs
– Sammanställning och kontinuerlig uppdatering av en svart lista för internt bruk som listar företag som MF inte bör samarbeta med.