Förvaltningsutskottet (FU)

Förvaltningsutskottet (FU) är delegerat att sköta infrastrukturen vid Medicinska Föreningen. Detta uppdrag innebär att vi handhar skötsel och uthyrning av kårhuset och Solvik, medlemsregistret, ekonomi, kommunikationslösningar, personal, förvaltar inventarier samt föreslår budget. Om du är intresserad att jobba med oss, hör gärna av dig till [email protected]!

Till vår hjälp har vi flera undergrupper:

 • Arkivarien

  Handlägger alla våra papper och förvaring.

 • Datornämnden

  Hanterar de enorma mängder data som kåren använder, servern samt tillgång till våra system.
  [email protected]

 • Gravvårdaren

  Tar hand om Medicinska Föreningens gravplats och samordnar vördnad för de begravda där.

 • Ljud-ljus gruppen

  Ordnar all feststämning i kårhuset med ljud och ljus! Utbildar även ljud- och ljustekniker som kan jobba åt MF under tillställningar!

 • Personal (administratör, skattmästare och vaktmästare)

  Dessa handlägger resterande frågor och hjälper dig som student och annan gäst.

 • Solviks viltvårdsförening

  Solviks Viltvårdförening bedriver vilt & naturvård vid Solvik, Medicinska Föreningens sportstuga ute på Värmdö.