Mottagare av Crux Parva Medicorum hösten 2018

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Néstor Vázquez Bernat

Néstor har under flera år arbetat entusiastiskt i DSA’s styrelse och har varit en nyckelperson för att både styrelsen samt arbetsgruppen för PR fungerat så väl som den gjort. Néstor har under dessa år bl.a. drivit produktionen av DSA’s ” A Quick Survival guide to a PhD at Karolinska” för internationella doktorander och när det kommer nytt arbete så är han först med att frivilligt börja arbeta. Han har även vid flera tillfällen högst hedervärt representerat MF och DSA på introduktionsdagen för doktorander. Engagemanget som Néstor visat genom sitt arbete genom åren har varit ovärdeligt för DSA och förtjänar att belönas.

Hannes Eichner

Hannes har varit aktiv i Queerolinska i nästan 4 år och har gjort många saker för att främja MFs värderingar. Många events initierades och genomfördes av Hannes under åren som syftar till att skapa en säker atmosfär för KIs studenter. Hans största framgångar är de tre senaste Pride Paraderna han organiserat tillsammans med KI. Hans ytterligare engagemang inom andra MF organ stärker hans tilldelning av eftersom det ytterligare stärker vår utveckling av en öppen och mångsidig representation av studenter.

Oskar Flygare

Oskar har under snart tio års tid varit en aktiv medlem i Blåslaget där han bidragit med sin kunskap på många sätt. Bland annat som maestro två gånger, ordförande 2015 och som återkommande arrangör av låtar. Han har även engagerat sig i spexen och bidragit till att skapa en gemensam kåranda kårföreningar emellan. Oskar har även satt Blåslaget på kartan bland Sveriges andra studentorkestrar genom att hoppa in och spela med dessa orkestrar på festivaler och gå runt och spela ”careless whisper”, gärna iklädd guld-tajts. För Blåslaget har Oskars engagemang och vilja att dela med sig av sin kunskap på många sätt varit ovärderligt.

Sammy-Jo Geara

Sammy har under många terminer varit en eldsjäl inom spexföreningarna. Hon har inte bara suttit som ordförande i Corpus Karrolina och varit ansvarig för flertalet arbetsgrupper under åren utan har alltid funnits där för föreningen som både vän och erfaren spexare. Hon har sett till att alla, gamla som nya spexare, känner sig välkomna i föreningarna. Sammy-Jo har även suttit ett år i MF-styrelsen där hon jobbat för att stärka sammanhållningen mellan kårföreningarna och utskotten. Hon brinner verkligen för sitt kårengagemang och har gjort otroliga insatser. Hon lägger själ och hjärta i allt hon gör för kåren, vilket jag tycker är något som ska uppmärksammas.

Puck Norell

Puck har ett mångårigt engagemang i kåren bakom sig; framför allt i Programutskottet, men även som styrelseledamot och sekreterare under 2016 samt engagemang i det allt växande Kommunikationsutskottet. Utöver detta har Puck bland annat ansvarat för återställningen av kårhuset efter SNNC 2017 och har under arbetets gång hållit god kontakt med Förvaltningsutskottet, vilket underlättat arbetet med att snabbt återställa huset till användbart skick efter festligheternas gång.

Matilda Varli

Matilda är en av kårens starkast lysande stjärnor, utan hennes mångåriga och lojala engagemang vore kåren ett mycket fattigare ställe. Som aktiv medlem i Programutskottet, FLIX och Corpus Karrolina har hon haft flera centrala ansvarsposter och gör alltid mer än sitt bästa när hon tar sig an något. Matilda är en förebild, en inspiration och framförallt jobbar hon ständigt för att alla omkring henne ska må bra. Matilda fortsätter att berika vår kår med sitt stora engagemang och bidrar till MF vision att skapa gemenskap inom kårorganen. Då hon är utbildad på Sophiahemmet och inte KI kan man säga att hon är den som har haft minst att vinna och mest att ge av ett medlemskap i MF och vi vill tacka henne för detta och för att hon stöder och fortsätter att stödja MF!