Fullmäktigesammanträde 22/23:1-2

Här kan du se vad som beslutades på Fullmäktiges sammanträde den 19 november och den 15 december.

Valärenden

Förtroendeposter

Ordförande
Lovisa Hagenfeldt, Läkarprogrammet

Vice ordförande
Elin Törnqvist, Sjuksköterskeprogrammet

Sekreterare
Frida Rehn, Läkarprogrammet

Styrelseledamot
Hanna Gräs, Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin

Styrelseledamot
August Lundquist, Läkarprogrammet

Styrelseledamot
Tea Genberg, Läkarprogrammet

Styrelseledamot
Matilda Varli, Läkarprogrammet

Styrelseledamot
Mert Uzel, Läkarprogrammet

Talman
Jens Andersson

Sakrevisor
Karl Karlshammar, Läkarprogram

Standarförare
Hanna Gräs, Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Värdinna
Kajsa Oltorp, Läkarprogrammet

Gravvårdare
Adena Pepich,

Chefredaktör tillika utgivare av Medicore
Samuel Kiby Berglöf, Läkarprogrammet

Utgivare av hemsidan
Tove Persson, Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Valberedningen
Astrid Östholm, Läkarprogrammet

Cermoninämnden, 2023-2026
Matilda Varli, Läkarprogrammet

Stipendieprövningsnämnden
Ordförande: August Lundquist, Läkarprogram

Vakanta positioner
Vice talman
Revisor för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond 
Revisor för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier 
Revisor för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor 
Revisor för J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse 

Kontakta [email protected] vid intresse

Likabehandlingsnämnden
Mina Sajevic
Rebeca Varela Lores
Diana Nicuale
Dagmar Peitrzak
Wiktoria Checinska

Valda med krav på att skicka in nominering för ordförande
och vice ordförande inför nästa Fullmäktige

Val av studentrepresentanter

Fullmäktige beslutade:

att välja Lovisa Hagenfeldt och Maria Belikova till studentrepresentanter i konsistoriet 

att välja Daniel Söderberg och Misha Amini till studentrepresentanter i Fakultetsnämnden 

att välja Astrid Östholm och Malin Granbom Koski till studentrepresentanter i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

att välja Madeleine Lehander och Luca Love till studentrepresentanter i kommittén för utbildning på forskarnivå (Karolinska Institutet) 

att välja Naixuan Pei till studentrepresentanter i kommittén för forskning (Karolinska Institutet) 

att välja Anita Javanmardi till studentrepresentant i rekryteringsutskottet (Karolinska Institutet) 

att välja Sohaib Adem Osman till studentrepresentant i docentutskottet (Karolinska Institutet)  

att välja Didar Fares till studentrepresentant i fakultetsrådet (Karolinska Institutet) 

att välja Téa Genberg till studentrepresentant i etikrådet (Karolinska Institutet)

att välja Mert Uzel till studentrepresentant i styrgruppen för den pedagogiska enheten för utbildning och lärande (Karolinska Institutet) 

att välja Matilda Varli till studentrepresentant i samordningsgrupp för kvalitetsarbete (Karolinska Institutet)  

att välja Téa Genberg till studentrepresentant i Internationaliseringsrådet (Karolinska Institutet)  

att välja Asrah Almoussaui till studentrepresentant i Infrastrukturrådet (Karolinska Institutet)  

att välja Daniel Söderberg till studentrepresentant i utbildningsrådet inom Samverkansorganisationen Karolinska Institutet – Karolinska Institutet  

att välja Marlene Ek till studentrepresentant i forskningsrådet inom samverkansorganisationen Karolinska Institutet – Region Stockholm 

att välja Ellinor Drakenward till huvudstuderandeskyddsombud tillika ledamot respektive adjungerad i/till Arbetsmiljönämnden (Karolinska Institutet) 

att välja Norah Hashem till ordinarie och Sohaib Adem Osman till suppleant i Disciplinnämnden (Karolinska Institutet) 

att välja Julien Mattia Dhur och Anton Wasielewski till studentrepresentanter i Rådet för miljö och hållbar utveckling (Karolinska Institutet) 

att välja Ebba Claesson till studentrepresentant i Läranderådet under kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Karolinska Institutet) 

att välja Anna Johansen till studentrepresentant i kulturrådet (Karolinska Institutet) 

Tillsättande av vakanta poster delegerades till styrelsen.

Beslutsärenden

FuM beslutade:

  • Stadgeändringproposition
  • Revisionsberättelse och sakrevisionsrapport för 2021
  • Ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen 2021

Stadgeändringar kommer publiceras efter justerat protokoll samt implementeras från och med 2023.

FuM godkände också:

  • Protokoll över valförrättningen 2022

Protokoll från sammanträdet kommer att publiceras på Fullmäktiges sida när det finns i justerat format.