Fullmäktigesammanträde 23/24:1-3

Se vem som valts till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2023 och vad FuM beslutade den 18 november, 6 december och 14 december 2023

Fullmäktigesammanträde 22/23:1-2

Se vem som valts till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2023 och vad FuM beslutade den 19 november 2022.

Sammanträde i Fullmäktige 13e mars

På söndag den 13e mars, kl. 16.00, är det sammanträde i fullmäktige. Alla medlemmar är välkomna att vara med på mötet och lyssna på det som sägs och bestäms.

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/67286692128

Handlingarna till mötet finns tillgängliga nedan:

Föredragningslista

Motion till FuM

Protokoll över valförrättningen – nyval 2021/2022

B5 Former för kommande fullmäktigesammanträden

Rapport från Fullmäktiges sammanträden 20/21:3 – 20/21:7

Här finner du en kortfattad sammanställning av beslut fattade vid de senaste Fullmäktigesammanträdena.