Sammanträde i Fullmäktige 13e mars

På söndag den 13e mars, kl. 16.00, är det sammanträde i fullmäktige. Alla medlemmar är välkomna att vara med på mötet och lyssna på det som sägs och bestäms.

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/67286692128

Handlingarna till mötet finns tillgängliga nedan:

Föredragningslista

Motion till FuM

Protokoll över valförrättningen – nyval 2021/2022

B5 Former för kommande fullmäktigesammanträden