Sök förtroendeposter 2022

Medicinska Föreningen har sedan 1877 drivits framåt av engagerade medlemmar – Karolinska Institutets studenter och alumner. Vill du fördjupa ditt engagemang i studentkårens arbete och samtidigt få erfarenhet inför framtiden? Känner du att du har värdefull kunskap att bidra med för att exempelvis få kårens verksamhet att bli mer effektiv?

Fullmäktige har tillsatt flera av förtroendeposterna inom Medicinska Föreningen 2022, men du har nu chansen att kandidera till vakanta poster. Läs om posterna nedan och skicka in din kandidatur. Sista dag att kandidera eller nominera är den 7 april.