Rapport från Fullmäktiges sammanträden
20/21:3 – 20/21:7

Här finner du en kortfattad sammanställning av beslut som fattats vid Fullmäktiges sammanträden 20/21:3, 20/21:4, 20/21:5, 20/21:6 och 20/21:7.